Användarvillkor

Användarvillkor
Nedan hittar du allt om Rekomenderos Allmänna villkor och Köpvillkor.

Allmänna villkor

Genom att registrera dig på Rekomendero ingår du ett avtal med Rekomendero (Looyal Group AB är det juridiska namnet men benämns nedan som Rekomendero) i enlighet med följande allmänna villkor för Rekomendero.

Godkännande

När du anmäler dig som testare godkänner du Rekomenderos användarvillkor och accepterar Rekomenderos Personuppgiftspolicy.

Åtaganden och produkten

Villkoren som gäller i det specifika testet kommuniceras alltid på sidan där du anmäler dig. För olika tester gäller olika förutsättningar, antingen får du som testare produkten kostnadsfritt eller så får du köpa produkten till reducerat pris innan test. Ibland ges möjlighet att köpa produkten efter test och då finns det i regel möjlighet att även returnera produkten om du inte vill behålla den. Du går även i god för att du inte får någon form av ersättning från tillverkaren eller dess representanter, eller å andra sidan tillverkarens konkurrenter eller dess representanter.

Om du som testare inte uppfyller ditt åtagande eller genomför uppdraget, kan du komma att krävas på ersättning motsvarande marknadsvärde för produkten eller att du får returnera produkten i dess fullgoda skick. Det är inte tillåtet att sälja eller pantsätta produkten inom 12 veckor från det att du mottagit produkten.

Skatter och avgifter

Testaren ansvarar själv för eventuella tillkommande skatter och avgifter för varor och tjänster som erhålls i testsyfte.

Dela

Som testare delar du dina åsikter, erfarenheter och resultat i ord, bild och video under testperioden enligt givna instruktioner för testet. Delar av informationen kan vara personlig och som testare ger du ditt medgivande till att Rekomendero coh Rekomenderos uppdragsgivare bearbetar informationen för att användas publikt i marknadsföringssyfte kring produkten.

 

Ärligt innehåll och ett personligt deltagande

När du deltar som testare ska du i din medverkan och i din utvärdering av produkten vara ärlig och inte avsiktligt lämna missledande eller felaktiga uppgifter. Det är inte möjligt att delta som testare anonymt om det inte kommunicerats av Rekomendero vid testets start. Det innebär att du recenserar produkten utifrån din personliga uppfattning samt att dina åsikter kan presenteras med fullständigt för- och efternamn via Rekomenderos och uppdragsgivarens kanaler. Texter, bilder, filmer och åsikter är även tillgängliga under obegränsad tid efter aktivitetens slut.

Upphovsrätter och skyddat material

Du kommer inte att lämna något användargenererat innehåll som är skyddat av upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, rätt till publicering eller annan äganderätt utan det uttryckliga medgivandet från ägaren av denna upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, rätt till publicering eller annan äganderätt.

Godkänna användande av material som läggs upp

Som testare ger du ditt tillstånd till att Rekomendero och Rekomenderos uppdragsgivare har rätt att använda bilder, video och information som du lämnat tillsammans med ditt namn och bild, i marknadsföringssyfte, för publicering på webben och i annan media, nu och i framtiden, så länge någon upphovsrätt existerar. Du avstår från att inte göra anspråk på eller hävda någon eller några upphovsrättigheter för något av det användargenererade materialet.

Rekomendero eller Rekomenderos uppdragsgivare har ingen skyldighet att erbjuda dig någon betalning för det innehåll du delar eller möjlighet att redigera, ta bort eller modifiera användargenererat innehåll som skickats till Rekomendero.

Ej lämpligt material

Vi vill påminna om att vi håller en god ton gentemot varandra i all kommunikation. Rekomendero kan när som helst moderera, justera eller stänga av användare och inlägg om material anses opassande i form av anstötande, kränkande, rasistiskt eller om det råder hets mot folkgrupp.

Eventuell skada eller hälsopåverkan

Du testar produkten/produkterna som testare på eget initiativ och risk. Du kommer inte att ställa Rekomendero eller tillverkaren ansvarig för eventuell påverkan på din hälsa utifrån detta test.

Du är medveten om att det kan finnas riskfaktorer utöver påtalade. Om du känner dig osäker på dina personliga riskfaktorer kommer du att konsultera din läkare. Om du har någon sjukdom eller tar medicin är det ditt ansvar att konsultera din läkare angående potentiell hälsoinverkan och om medverkan är lämplig för dig.

 

Ålder

Jag bekräftar att jag är minst 18 år gammal, att jag har läst och förstått innebörden av den föregående texten och att jag är kompetent att fullgöra det här avtalet.

Ändringar i våra användarvillkor

Vi förbehåller oss rätten att vidta förändringar när och hur vi anser det lämpligt. För att hålla dig uppdaterad med våra användarvillkor vill vi uppmana dig att besöka sidan ofta för att hålla dig informerad.

Senast uppdaterad: 2019-02-06

Köpvillkor

Vi på Rekomendero har ambitionen att alltid ge hög service till våra medlemmar (i texten här likställs medlem med kund), och därför arbetar vi efter nedanstående köpvillkor.

Vid frågor kontakta oss på support snabela rekomendero punkt com.

Priser

I kampanjer där varorna är för dyra för att skänkas bort erbjuds istället medlemmar som valts ut för kampanjen att köpa produkten till ett reducerat pris. Alla priser är i SEK inkl moms och gäller för den aktuella kampanjen. Fraktkostnader samt eventuella postförskotts- eller efterkravsavgifter kan tillkomma. Priset är ofta kraftigt subventionerat och normalt erbjuds vissa medlemmar att köpa produkten och endast en produkt eller ett set av produkter per medlem och endast så långt tillgängligt lager räcker.

Beställning

Beställning kan göras elektroniskt av registrerade medlemmar på rekomendero.com.

Betalning

Betalning erläggs i samband med beställning via Klarna checkout. Vid kampanjer som levereras mot efterkrav (postförskott) sker betalning vid angivet utlämningsställe. Endast myndiga personer får delta i Rekomenderokampanjer som fordrar betalning.

Leverans

Leverans i Sverige sker vid betalkampanjer med DHL. Avisering av paket sker normalt via SMS om SMS-nummer finns angivet, annars via e-post eller brev. Levereras sker till ditt närmaste DHL Servicepoint/utlämningsställe enligt transportörens definitioner.

Avbeställning

Du kan utan kostnad avbeställa en order genom att kontakta vår support på support snabela rekomendero punkt com fram till dagen före att adresserna överförts till vårt logistiksystem för utleverans. Har du betalat i förskott får du tillbaka dina pengar inom 20 dagar från din avbeställning.

Ångerrätt och returer

Som privatperson har du enligt distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt distansavtalslagen kontaktar du oss på support snabela rekomendero punkt com.

Returfrakten sker alltid på din bekostnad och ditt ansvar enligt distansavtalslagen § 18. Kontakta Rekomenderos support för att få en returetikett skickad till dig som du använder när du återsänder varan. Om du har tillgång till skrivare får du returetiketten per e-post annars via brev. Varan får endast returneras med returetikett från Rekomendero och med angiven transportör. Vår självkostnad för returtransporten dras av från beloppet som återbetalas till dig. Du får alltså nytta av våra avtal med fraktbolagen.

Tänk på att du som kund bär ansvaret för återsändningen av produkten. Varan måste returneras i ursprungsskick och i sin originalförpackning. Enligt distansavtalslagen SFS 2005:59 är du skyldig att »hålla en köpt vara i lika gott skick som när du fick den. Du har rätt att göra sådana ingrepp i varan som är nödvändiga för att undersöka den. Naturligtvis ska du vara försiktig och inte göra en mer omfattande undersökning än nödvändigt. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.« I fall där varan återvänder i sämre skick än den levererades eller inte komplett drar vi av de kostnader som det orsakar Rekomendero.

Speciella förmånliga villkor i vissa kampanjer

Det kan i vissa kampanjer förekomma undantag från dessa köpvillkor så att du t ex har rätt att prova och använda varan en viss period och sedan returnera om du inte är nöjd. Sådana undantag framgår i så fall tydligt av villkoren för den specifika kampanjen. Produkterna skall dock alltid returneras kompletta, hela, rena och i originalförpackning.

 

Garantier och reklamationer

Felaktig eller skadad vara ska reklameras inom 14 dagar. Varan ska återsändas väl emballerad och i originalförpackning med bifogad beskrivning av felaktigheten. Om kommer bort då du återsänder den är du betalningsansvarig.

Produkter som säljs av Rekomendero lyder under våra svenska leverantörers garantivillkor och garantier lämnas minst i enlighet med svensk lag. Om en vara reklameras och inga fel konstateras av serviceverkstad kan du som kund få betala en undersökningsavgift.

Service, garantiärenden och reklamationer hanteras av produktens tillverkare eller eventuell generalagent/återförsäljare. Under kampanjperioden ska dock första kontakt alltid tas med Rekomenderos support på support snabela rekomendero punkt com som ger anvisning om man ska gå vidare. Spara alltid fakturan/ kvittot som måste kunna visas upp för att garantin skall gälla.

Transportskada

Om varans förpackning har synliga skador ska du omedelbart reklamera det vid mottagandet. Om varan på något sätt är skadad eller har förkommit ska du omedelbart anmäla detta till Rekomendero på support snabela rekomendero punkt com

Force Majeure

Rekomendero är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet.

Såsom befriande omständighet ska anses vara bl a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Senast uppdaterad: 2019-02-06

GDPR – Personuppgiftspolicy

Hos Rekomendero får personer testa produkter och tjänster och dela sina upplevelser med andra. Uppgifter om dessa personer lagras i vår databas och den växer i takt med att fler regisrerar sig hos oss och vill bli testare. Vi lämnar aldrig ut några uppgifter om personerna till tredje om de inte givit sitt godkännande.

1.  Hantering av personlig information
– Rekomendero samlar in data från sina medlemmar för att matcha dem med relevanta kampanjer. Den typ av personuppgifter som samlas in är: namn, adress, email, intressen, kön, antal barn och om de har husdjur. När mer personuppgifter krävs för en viss kampanj samlas denna data vid inbjudan och hålls under kampanjens varaktighet (maximalt 6 månader).

– De personuppgifter som ges till Rekomendero delar de aldrig med sina kunder eller andra parter, såvida inte det klart har kommunicerats och samtycket uttryckligen har givits av medlemmen.

– Genom att anmäla sig till Rekomendero är det nödvändigt att ha läst och förstått och godkänt hanteringen av personuppgifter.

– Policyn för hur Rekomendero hanterar personuppgifter är tillgänglig för alla medlemmar på rekomendero.com.

– Om en medlem behöver hämta de personuppgifter som Rekomendero lagrar om dem finns det en rutin för att de ska få den informationen inom 14 dagar efter förfrågan.

– Huvudsyftet med att hålla personuppgifterna är att kunna matcha kampanjer och erbjudanden i linje med målgrupp av produkt / tjänst och intressen samt medlemmens demografi. Ett annat syfte med att hålla personuppgifter är att kunna jämföra resultat från undersökningar och kampanjer över tid och hantera frågor från både medlemmar och kunder.

– All data kommer att kasseras när den inte längre är relevant eller nödvändig för analyser eller utveckling för de ändamål för vilka den sammanställdes.

2. Informationssäkerhet
Rekomendero har vidtagit starka säkerhetsåtgärder avseende hanteringen av medlemmarnas personuppgifter, frågeformulär och analyssystem och har ansträngt sig till sitt yttersta för att förhindra felaktig hantering, felaktig användning eller att informationen felaktigt ändras.

Ansvar och roller
Det finns ett dataskyddsombud (data protection officer, DPO) som har uppdraget att se till att Rekomendero följer policyn när det gäller hantering av personuppgifter. DPO är Johan Ehn, som också är VD för företaget. IT-chefen är ansvarig för att hålla alla IT-system uppdaterade och i linje med policyen för hantering av personuppgifter.

Dataskyddsombud (DPO)
– DPO har ansvaret att rapportera direkt till styrelsen vid eventuella brott mot personuppgifterna.

– DPO har ansvaret att övervaka och övervaka hanteringen av all personlig information hos Rekomendero inklusive dess medlemmar, samarbetspartners, anställda och kunder.

– DPO har ansvaret för att alla IT- och säkerhetssystem är uppdaterade och överensstämmer med företagets policy.

– DPO är kontaktperson både för externa förfrågningar (från medlemmar, partners och kunder) samt interna undersökningar (anställda, tidigare anställda och styrelse).

– Kontaktuppgifter: johan snabela rekomendero punkt com

Principer för åtkomstkontroll
Principerna för åtkomstkontroll är direkt i samband med varje persons arbetsbeskrivning. Medarbetare hos Rekomendero har tillgång till alla system som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete och begränsas till de system som ligger utanför arbetsuppgifterna.

Kontakt gällande Personuppgiftspolicy

[RM_Form id='5']